Huis Luigi started as an aftercare facility to create a space where the township children of Bridgton, Oudtshoorn could be fed, supported and helped. Through this project we were able to identify the needs of children and indirectly the needs of their families and the community. Ten years later we find ourselves to have grown to such an extent that we see an average of 90 - 120 children a day combined with approximately 25 young adults. At Huis Luigi we offer children a beautiful and safe haven from the hard world in which they live. Through various activities and programs, we try to empower children to reach their fullest potential, with the hope that they would one day become happy, employable and stable adults who can cope with the many challenges in our rural community plagued by social problems. Huis Luigi is run and coordinated by a small group of people driven by passion and love. With the help of volunteers all the children receive gentle and friendly support with their daily activities. We hope to make a difference in the lives of these innocent children who despite their circumstances can still become the leaders of a better future for our harsh community. With the generous help of private donors and trusts Huis Luigi was able to flourish and grow and still continue to do so. Huis Luigi is one of a kind here in Oudtshoorn and the children love it here!

Afrikaans

In antwoord op St. Luigi se woorde, ‘... versorg die jeug wat die Here aan julle toevertrou het en beskou hulle as die appel van sy oog’, wil ons diegene wat as gevolg van hul situasie nie oor ‘n  stem van hul eie beskik nie en hulle wat in onreg moet oorleef, laat weet dat hulle hier by ons ‘n plek het waar hulle gehoor, beskerm en gehelp sal word. 

St Luigi’s is die oorkoepelende organisasie waaronder ‘n aantal programme val wat aangebied word om kinders en jongmense te bemagtig. Dié programme behels talle aspekte van versorging en opvoedkundige werk en is gemik op die behoeftes van ons plaaslike gemeenskap. St. Luigi’s bied ‘n veilige toevlugsoord waar benadeelde kinders en jeugdiges kan kom speel, leer, heilsaam gevoed word en toegang tot gesondheidsorg in ‘n veilige en liefdevolle omgewing kan ontvang. 

 

By St. Luigi’s bied ons aan die kinders ‘n veilige plek in die dikwels gevaarlike wêreld waarin hulle hulself bevind en gee ons hulle die kans om te leer dat skoonheid en goedheid die harde realiteit van hul daaglikse lewens positief kan omvorm.  Hier by die sorgsentrum val die fokus op die kinders en hul behoeftes – hier kan hulle hul eie talente en gawes leer ken, asook hul sterk punte en swakhede leer ontdek en die nodige vaardighede aanleer om gebalanseerde en gesonde volwassenes te word.  

NP0- 075-721
PBO- 930010048

Call us:

+27 44 2039606

Find us: 

29 Wolfweg, Bridgton, 6625